OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Základní údaje o prodávajícím

Provozovatelem online obchodu je Miloslav Kvasnička - MKV Sport
Sídlo firmy: Miloslav Kvasnička - MKV Sport, Ohradní 1342/19 Praha 4 – Michle, 140 00, Česká Republika
Kamenná prodejna: MKV Sport, U Nákladového nádraží 3150/6, Praha 3, 130 00, Česká Republika
Provozovatel je plátcem DPH.

Kontaktní údaje:

telefon: +420 602 808 730
email: infomkvsport.cz
Obchodní údaje:
IČO: 49236377
DIČ: CZ6308221656
Bankovní spojení:
Číslo účtu: 61751369/0800
Jméno účtu: Miloslav Kvasnička
Dále jen „prodávající"

2. Objednávka zboží

Každá objednávka je považována za závaznou a podáním objednávky kupující souhlasí s obchodními podmínkami, kupní smlouva vzniká převzetím a uhrazením objednaného zboží. Vyplněním registračního formuláře dává kupující souhlas prodávajícímu k shromažďování a archivování osobních údajů.

Před prvním nákupem je možno se zaregistrovat pomocí registračního formuláře. Po registraci vkládáte vybrané zboží do nákupního košíku. Pro úspěšné ukončení nákupu je nutné nákupní košík "dotlačit" k pokladně kde dojde k potvrzení doručovacích a fakturačních údajů. Po úspěšném uložení objednávky Vám přijde e-mail s rekapitulaci objednávky, pokud Vám mail nepřišel nebyla objednávka s největší pravděpodobností uložena!!! V takovém případě nás kontaktujte.

Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku prodávající www.mkvsport.sk, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit (zboží se již nevyrábí nebo nedodává, zboží je dlouhodobě nedostupné nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží). V případě, že tato situace nastane, budeme Vás kontaktovat a domluvíme se na dalším postupu.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Zrušení objednávky ze strany zákazníka je možné do 1 týdne od objednání zboží, pokud ještě nebylo expedováno.

3. Dodání zboží

Dodací lhůta je odvislá od dostupnosti zboží na skladě a liší se u celých kol a jednotlivých komponentů.

Pokud je objednané zboží skladem je zpravidla expedováno do 24 hodin od přijetí objednávky.

Pokud musíme danou položku objednávat dojde k vyřízení během 3 až 5 pracovních dnů u komponentů, oblečení a 5 až 10 pracovních dnů u celých ko. Přičemž Vás vždy předem informujeme o předpokládaném termínu vyřízení.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

4. Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se řídí dle podmínek dopravce (Česká pošta, s.p.)

5. Cena

Všechny uvedené ceny jsou konečné včetně DPH a balného. Poštovné a balné se účtuje podle ceny objednávky.

Na SK doméně jsou ceny za zboží v EUR. Pokud je uvedeno u zboží jinak, platí stále, že cena je v EUR.

6. Způsob platby za zboží

1 ) dobírka - za zboží zaplatíte při převzetí zásilky, přímo u Vás doma nebo na poště (nejrychlejší, nečeká se na příchod platby)

2) převodem na účet - zboží je odesláno po připsání platby

7. Doprava zboží

Spôsoby a ceny doručenia:

1) SLOVENSKÁ POŠTA

Od 0 EUR do 99.99 EUR je 5.99 EUR

Od 100 EUR je POŠTOVNÉ ZADARMO

2) GLS KURIÉR

Od 0 EUR do 199.99 EUR je 7.99 EUR

Od 200 EUR je POŠTOVNÉ ZADARMO

4) BICYKLE - POŠTOVNÉ ZADARMO

Doručuje kuriér Toptrans nebo GLS podle rozmerov balení

*Bicykle balíme do velkých krabic

8. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Vada, která vznikla neodbornou montáží dle § 623 nemůže být uznána.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace - v případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Zboží k reklamaci přijímámze pouze čisté.

Vyřízení reklamace – prodávající či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

9. Odstoupení od smlouvy

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má v souladu se zákonem 367/2000 Sb. právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili prostřednictvím "osobního odběru" bez ohledu na skutečnost, zda zboží objednali na našich stránkách či nikoliv.

Právo zákazníka na odstoupení - zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Právo dodavatele na odstoupení – prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu www.mkvsport.sk, a to elektronicky na e-mailovou adresu info@mkvsport.cz nebo písemně v sídle firmy.

Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky (= variabilní symbol), datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny firmy, kde prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).

Prodávající je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.

Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po obdržení zboží.

Vrácené zboží vždy zašlete na adresu: MKV SPORT, U Nákladového nádraží 3150/6, Praha 3, 130 00, Česká Republika

Nezasílejte k nám balíky na dobírku, nebudou vyzvednuty!

10. Elektronická evidence tržeb (EET)

V rámci EET evidujeme tržby běžným způsobem. „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách.

Záručné podmienky

Záruka je poskytovaná na námi prodávaná kola a komponenty je dva roky od data prodeje vyznačeného v záruční listině. Uplatnit ji lze na vady materiálu, vady vzniklé vinou výrobce nebo nedokonalým technologickým zpracováním. Záruka dva roky se nevztahuje na závady vzniklé opotřebením při běžném užití výrobku. Například nelze reklamovat opotřebené brzdové destičky nebo opotřebené pneumatiky. Životnost komponentu závisí na způsobu používání a údržby.

Upřesnění záruky jednotlivých komponentů, platí i při reklamaci celých kol

Rámy:
· jako oprávněnou reklamaci lze uznat prasknutí rámu z důvodu výrobní nebo materiálové vady, špatnou geometrii, nedokončený svár, neproříznutí sedlové trubky v místě zámku a poškození rámu vzniklé při montáži dílů · jako neoprávněná reklamace se považují všechna mechanická poškození, která vznikla při havárii nebo při neodborných úpravách geometrie rámu, také přestříkaný rám nelze přijmout do reklamačního řízení

Kola:
· oprávněně lze reklamovat výplety poškozené dopravou a vady materiálu
· nelze uznat poškození vzniklé opotřebením (např. probrždění ráfku), ohnutí nebo zlomení osy

Hlavové složení:
· oprávněně lze uznat vady materiálu
· nelze reklamovat poškození ložiskových drah vzniklé neodborným seřízením, případně korozí

Představec, řidítka, rohy:
· uznat lze vady v geometrii, technologii a zpracování
· nelze reklamovat ohnutí řidítek a představců po nárazu a pádu

Brzdy – hydraulické, mechanické:
· uznat lze netěsnost brzdového systému, případně poškození dopravou (Hydraulické)
· uznat lze špatné materiálové a dílenské zpracování (Hydraulické + Mechanické)
· nelze reklamovat poškození vzniklá pádem, neodbornou údržbou, provedením jakýchkoliv modifikací a zásahů do konstrukce brzd (Hydraulické + Mechanické)

Kliky:
· jako oprávněnou reklamaci lze uznat zlomení kliky vinou špatného odlitku, uvolnění převodníku na klice, špatný otvor včetně závitu na klice, křivé převodníky
· jako neoprávněná reklamace jsou posuzovány zdeformované zavity na klice vzniklé neodbornou montáží a běžné opotřebení převodníků provozem

Pedály:
· uznat lze prokazatelnou vadu materiálu a zpracování
· nelze reklamovat poškození klece pedálu vzniklé nehodou, poškození ložisek vniknutím vody a nečistot (neodborná údržba), ohnutá nebo uvolněná osa

Řazení – páky řazení měniče:
· uznat lze jen vady materiálu
· uznat nelze mechanické poškození vzniklé vinou pádu (uražení) nebo stržení mechanismu vlivem hrubého zacházení

Řetěz:
· uznat lze jen prokazatelnou vadu materiálu
· uznat nelze závady vzniklé opotřebením a nesprávným řazením

Sedlo:
· uznat lze, vadný potah sedla, vypadlé ližiny, prasklá skořepina
· nelez uznat mechanické poškození vzniklé pádem nebo přetížením

Sedlovka:
· uznat lze prasknutí sedlovky a rozlepení v zámku
· nelze uznat mechanické poškození vzniklé pádem nebo přetížením

Ochrana osobných údajov

Prohlášení o ochraně soukromí

Prodávající se zavazuje respektovat a chránit Vaše soukromí.
Prodávající postupuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Kde jsou vyžadovány osobní údaje:

Prodávající na svých stránkách zveřejňuje informace o produktech které nabízí. Veškeré tyto informace jsou přístupné, aniž bychom po návštěvnících webu vyžadovali osobní údaje, jakéhokoliv charakteru. Výjimkou je vstup do obchodního systému (shopu), který je přístupný pouze zaregistrovaným. V tomto případě je po návštěvnících při vstupu do "objednávkové" části shopu vyžadováno zadání přístupových údajů, na základě kterých je možné jednoznačně určit identitu nakupujícího.

Údaje, které shromažďujeme:

Prodávající provozuje stránky na kterých můžete objednávat kola, cyklistický material a oblečení. Osobními údaji, které jsou shromažďovány na těchto stránkách, jsou fakturační informace, dodací adresa, telefonní spojení a e-mailová adresa.

Přístup k osobním údajům:

Prodávájící připravil možnost vaše osobní údaje kdykoli aktualizovat a pozměňovat. Prohlížet a editovat osobní údaje, které jste nám již poskytli. Případně , že si přejete být úplně odstraněni z naší databáze.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů

Prodávající získává váš souhlas se zařazením poskytnutých údajů do databáze společnosti a jejich dalším zpracováním registrací na našich stránkách. Jestliže se rozhodnete poskytnout nám osobní údaje (jakékoliv informace, podle kterých lze jednoznačně identifikovat vaši osobu), buďte si jisti, že budou použity pouze s cílem uspokojit vás jako našeho zákazníka.